Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
Конференции и срещи на високо равнище

The China IPR SME Helpdesk: Briefing to the Austrian Business Delegation

The China IPR SME Helpdesk will give a briefing to a delegation consisting of Austrian companies.

  • industrial policy | circular economy | intellectual property | innovation | business cluster

Практическа информация

Кога
Езици
English

Описание