Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
Конференции и срещи на високо равнище

EU Finance Day for SMEs (Riga)

  • small and medium-sized enterprises | financing | entrepreneurship | industrial policy | circular economy | intellectual property | innovation | business cluster

Практическа информация

Кога
Езици
English

Описание