Skip to main content
Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
Konferencje i szczyty

FRAND licensing and valuation: Which are the key principals and how to render them more operational?

This webinar will discuss ideas to improve the situation with regard to FRAND licensing and valuation.

  • industrial policy | circular economy | intellectual property | innovation | business cluster

Informacje praktyczne

Kiedy
Języki
English

Opis