Skip to main content
Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU
Konferences un samiti

Webinar on IP key aspects in Trade Fairs in Brazil

Mercosur IPR SME Helpdesk organizes the webinar “IP key aspects in Trade Fairs in Brazil”.

  • industrial policy | circular economy | intellectual property | innovation | business cluster

Praktiska informācija

Kad
Atslēgvārdi
English

Apraksts