Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Sporočilo za javnost13 februar 2020Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Business Planet: The age of AI - supercharging Europe's tech transformation