Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Tlačové komuniké28 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Business Planet: A brand new European funding model for entrepreneurs