Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Sporočilo za javnost28 april 2020Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Business Planet: A brand new European funding model for entrepreneurs