Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
Прес комюнике17 януари 2018Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

Business Planet: Entrepreneurs rising to the challenge of social needs