Skip to main content
inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
Presskommuniké17 januari 2018Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Business Planet: Entrepreneurs rising to the challenge of social needs