Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Tlačové komuniké10 november 2020Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Business Planet: How the circular economy is reshaping Europe's textile industry