Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Tlačové komuniké11 september 2018Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Business Planet: How one Polish company is proving disability is no handicap when it comes to working