Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Paziņojums presei8 janvāris 2021Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

Business Planet: Protecting creativity - keeping the copycats' paws off your company's assets