Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Sporočilo za javnost8 januar 2021Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Business Planet: Protecting creativity - keeping the copycats' paws off your company's assets