Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Paziņojums presei26 marts 2018Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

Business Planet: Supercharging the future