Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Прес комюнике31 март 2022Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

ЕС търси Най-добрите европейски дестинации 2023 г.

Конкурсът EDEN награждава малки устойчиви пионери на туризма

Днес Европейската комисия стартира конкурса Най-добрите европейски дестинации (EDEN) 2023 г. Тази инициатива възнаграждава най-добрите постижения в устойчивия туризъм и практиките за зелен преход в по-малките дестинации в Европа.

Най-добрите европейски дестинации е инициатива на ЕС, приложена от Европейската комисия. Нейната цел е да разпознае и награди по-малките дестинации, които са приложили успешни стратегии, чрез които да тласнат устойчивия туризъм чрез практиките на зеления преход. Конкурсът се базира на принципа на насърчаването на развитието на устойчив туризъм в дестинации, които дават стойност за икономиката, планетата и хората. Актуалната най-добра европейска дестинация за 2022, Миделфарт (Дания), е първият носител на новата и подобрена инициатива и като пионер на устойчивия туризъм в Европа.

За да участват в конкурса за званието Най-добрите европейски дестинации 2023 г., дестинациите трябва да покажат своите най-добри практики в устойчивия туризъм и зеления преход. Инициативата включва държави-членки на ЕС, както и държави, които не са членки на ЕС, участващи в програмата COSME. Първоначално кандидатурите ще бъдат оценявани от панел от независими експерти по устойчивост. На втория етап 3 избрани града ще трябва да представят своите кандидатури пред европейско жури. Европейското жури ще избере един победител, Най-добрата европейска дестинация за 2023 г., който ще бъде съобщен през месец ноември 2022 г.

Печелившата дестинация ще бъде позиционирана като пионер в устойчивия туризъм, ангажиран с целите на Европейския зелен пакет и ще получи експертна помощ в комуникациите и брандиране на ЕС ниво през 2023 г.

За да кандидатстват, представители на дестинациите трябва да попълнят онлайн формуляр. Крайният срок за кандидатстване е 1 юни 2022 г. в 17:00 ч. CET.

За всички най-нови новини, посетете уеб страницата на Най-добрите европейски дестинации.

Контакти

Секретариат на Най-добрите европейски дестинации: Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390