Skip to main content
Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide
Preaseisiúint31 Márta 2022Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Tá an Ceann Scríbe Feabhais Eorpach, 2023, á lorg ag an Aontas Eorpach

Bronntar duaiseanna ar cheannródaithe beaga na turasóireachta inbhuanaithe faoi chomórtas EDEN

Tá an comórtas Cheann Scríbe Feabhais Eorpach (EDEN), 2023, á sheoladh ag an gCoimisiún Eorpach inniu. Is tionscnamh é seo ina mbronntar duaiseanna as éachtaí sa turasóireacht inbhuanaithe agus san aistriú chuig an ngeilleagar glas i gcinn scríbe bheaga ar fud na hEorpa.

Is tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é Cinn Scríbe Feabhais Eorpacha, agus tá sé á chur i bhfeidhm ag an gCoimisiún Eorpach. Is é is aidhm leis aitheantas agus duaiseanna a thabhairt do chinn scríbe bheaga a bhfuil straitéisí rathúla i bhfeidhm acu chun an turasóireacht inbhuanaithe a neartú trí chleachtais ar mhaithe leis an aistriú glas. Tá an comórtas bunaithe ar fhorbairt na turasóireachta inbhuanaithe a chur chun cinn sna cinn scríbe, rud a théann chun tairbhe an gheilleagair, an phláinéid agus shaol na ndaoine. Is é Middelfart na Danmhairge an Ceann Scríbe Feabhas Eorpach in 2022, agus ba é a bhuaigh an tionscnamh nua feabhsaithe. Tá sé ina cheannródaí ó thaobh na turasóireachta inbhuanaithe de ar fud na hEorpa. 

D’fhonn a bheith san iomaíocht don teideal mar an Ceann Scríbe Feabhais Eorpach, 2023, iarrtar ar chinn scríbe a ndea-chleachtas a léiriú ó thaobh na turasóireachta inbhuanaithe agus an aistrithe chuig an ngeilleagar glas. Is féidir le tíortha an Aontais Eorpaigh agus tíortha lasmuigh den Aontas a ghlacann páirt i gclár COSME iarratas a chur isteach. Déanfaidh painéal saineolaithe neamhspleácha ar an inbhuanaitheacht na hiarratais a mheas ar dtús. Ansin, iarrfar ar na 3 chathair ar an ngearrliosta a n iarratas a chur i láthair an Ghiúiré Eorpaigh. Roghnóidh an Giúiré Eorpach aon bhuaiteoir amháin, an Ceann Scríbe Feabhais Eorpach, 2023, agus fógrófar an buaiteoir i Samhain 2022.  

Beidh an ceann scríbe ar a mbronnfar an gradam ina cheannródaí ó thaobh na turasóireachta inbhuanaithe agus beidh sé tiomanta do chuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Tabharfar saintacaíocht cumarsáide agus brandála ar leibhéal an Aontais Eorpaigh don bhuaiteoir i rith 2023.

Le hiarratas a dhéanamh, iarrtar ar ionadaithe an chinn scríbe foirm ar líne a líonadh isteach. Is é 17:00, am lár na hEorpa, ar an 1 Meitheamh 2022 an spriocdháta chun iarratais a chur isteach.

Tá an scéala is déanaí le fáil ar shuíomh gréasáin na gCeann Scríbe Feabhais Eorpach.

Teagmháil

Rúnaíocht na gCeann Scríbe Feabhais Eorpach: Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390

Related posts from the blog