Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Komunikat prasowy31 marzec 2022Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

UE wybierze Modelowy Ośrodek Turystyczny 2023

Konkurs EDEN nagradza małych pionierów zrównoważonej turystyki

Dzisiaj Komisja Europejska rozpoczyna konkurs dla Modelowego Ośrodka Turystycznego (EDEN) roku 2023. Inicjatywa ta nagradza najlepsze osiągnięcia w obszarze zrównoważonej turystyki oraz praktyki w zakresie zielonej transformacji w mniejszych miejscowościach w całej Europie.

EDEN to inicjatywa EU realizowana przez Komisję Europejską mająca na celu nagradzanie nietradycyjnych, wyłaniających się mniejszych ośrodków turystyki zrównoważonej w Europie w oparciu o konkursy krajowe. Celem konkursu jest promowanie rozwoju zrównoważonej turystyki w miejscach, które są wartościowe dla gospodarki, planety i społeczności. Modelowy Ośrodek Turystyczny 2022 roku, miasto Middelfart w Danii to pierwsze miejsce wyróżnione tym tytułem przyznawanym w ramach nowej, ulepszonej formuły. Miasto jest pionierem zrównoważonej turystyki na skalę Europy. 

Aby ubiegać się o tytuł Modelowego Ośrodka Turystycznego Europy 2023, miasta zaprezentują swoje najlepsze praktyki w obszarze zrównoważonej turystyki i zielonej transformacji. Konkurs jest otwarty dla wszystkich państw UE oraz krajów spoza UE uczestniczących w programie COSME. Zgłoszenia będą wstępnie oceniane przez panel niezależnych ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Na kolejnym etapie przedstawiciele 3 wyselekcjonowanych miast będą prezentować swoje kandydatury przed Europejskim Jury. To jury wybierze jednego zwycięzcę, który będzie nosić tytuł Modelowego Ośrodka Turystycznego 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2022.

Zwycięski ośrodek uzyska status pioniera zrównoważonej turystyki zaangażowanego w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i otrzyma wsparcie ekspertów w zakresie promocji i brandingu przez cały 2023 rok.

Przedstawiciele miast mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem formularza online. Wnioski można składać do 1 czerwca 2022 r. do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie Modelowego Ośrodka Turystycznego Europy.

Kontakt

Sekretariat konkursu Modelowy Ośrodek Turystyczny Europy: Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390

Informacje szczegółowe