Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)

The Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) is a harmonised system defining how to assess products and control the constancy of the assessment results. This system safeguards the reliability and accuracy of the Declaration of Performance.

Five different systems are in place for construction products in the Construction Products Regulation. They range from large-scale third party involvement to self-declaration and monitoring by the manufacturer. The European Commission establishes which systems are applicable for:

  • a construction product;
  • a family of construction products;
  • an essential characteristic.

The harmonised technical specifications (harmonised European standards and European Assessment Documents) include the technical details for the implementation of the AVCP system.