Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

The ECSO data mapper aims to display the latest trends related to the construction sector across the EU countries, whether these relate to topics such as internationalisation, skills and education, innovative trends or investments.

The data mapper is based on a comprehensive set of EU comparable data across multiple years (when these are available), which are collected on a regular basis for the development of the Country Fact Sheets.