Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Намерете най-добрата цена за вашата доставка на колетна пратка в ЕС

Една от целите на Регламента относно услугите за трансгранична доставка е да се повиши прозрачността на цените. Регламентът изисква доставчиците с 50 или повече служители, както и доставчиците, установени в повече от една държава от ЕС, да предоставят на съответния си национален регулаторен орган национални и трансгранични цени за до 15 основни услуги за доставка на колетни пратки (в някои случаи националните регулаторни органи може да са използвали праг от 25 служители, за да отчетат определени условия в своята държава). Комисията публикува тези цени тук. Ценовата информация се актуализира всяка година на 31 март.

Тарифите са публичните цени, които клиентът трябва да заплати за доставката на единична бройка на вътрешния пазар или в друга държава от ЕС. Те могат да бъдат намерени на уебсайта на доставчика и в списъците на публичните тарифи на доставчика.

Следва да се отбележи, че показаната цена, съобщена от доставчик на услуга за доставка на колетни пратки, може да включва определени условия и ограничения. В много случаи характеристиките на услугата за доставка на колетни пратки могат да се различават при различните доставчици.

Публикуваните цени се прилагат от 1 януари и не включват ДДС. Те се отчитат в местната валута и в евро. За конвертирането в евро се използва обменният курс, прилаган от Европейската централна банка на 31 март.

Проблеми с трансгранични доставки?

Ако сте потребител и срещнете проблеми с трансгранични доставки на колетни пратки, моля, свържете се с вашия местен Европейски потребителски център за съвет.