Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Find den bedste pris for din pakkelevering i EU

Et af formålene med forordningen om grænseoverskridende leveringstjenester er at forbedre prisgennemsigtigheden. I henhold til forordningen skal udbydere med 50 eller flere ansatte samt udbydere, der er etableret i mere end ét EU-land, oplyse deres respektive nationale forvaltningsmyndigheder om indenlandske og grænseoverskridende takster for op til 15 basale pakkeleveringstjenester (i visse tilfælde kan de nationale forvaltningsmyndigheder have anvendt en tærskel på 25 ansatte for at tage hensyn til visse forhold i deres land). Kommissionen offentliggør disse takster her. Oplysningerne om taksterne opdateres hvert år den 31. marts.

Taksterne er de offentlige priser, som en kunde skal betale for levering af en enkeltforsendelse i hjemlandet eller til et andet EU-land. De kan findes på udbyderens websted og på udbyderens offentlige takstlister.

Det skal bemærkes, at den viste pris, der indberettes af en virksomhed for en pakkeleveringstjeneste, kan omfatte visse betingelser og begrænsninger. I mange tilfælde kan en pakkeleveringstjenestes karakteristika variere fra den ene virksomhed til den anden.

De offentliggjorte priser gælder fra den 1. januar og er eksklusive moms. De angives i den lokale valuta og i euro. Den vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank anvendte den 31. marts, anvendes ved omregningen til euro.

Problemer med grænseoverskridende levering?

Hvis du som forbruger oplever problemer med grænseoverskridende pakkelevering, kan du kontakte dit lokale europæiske forbrugercenter for at få rådgivning.