Przejdź do treści głównej
Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
Due Diligence Ready banner

Welcome to 'due diligence ready!'. This online portal contains information, tools and training materials to guide your company in conducting due diligence on its minerals and metals supply chain. It is available in 7 languages: English, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español.

Due Diligence Ready banner

Witamy w programie „Due Diligence Ready!” Ten portal internetowy zawiera informacje, narzędzia oraz materiały szkoleniowe, które pomagają firmom wprowadzać zasady należytej staranności do ich łańcucha dostaw metali i minerałów. Portal jest dostępny w 7 językach: English, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español.

W jakim celu opracowano program „Due Diligence Ready!”? 

Program „Due Diligence Ready!” opracowano, aby pomóc firmom odpowiedzialnie pozyskiwać metale i minerały oraz, jeśli to ich dotyczy, zachowywać zgodność z wymogami regulacyjnymi, w tym z nowym Rozporządzeniem UE w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Do kogo skierowany jest program?

Program „Due Diligence Ready!” jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale mogą z niego korzystać wszystkie spółki, w których łańcuchu dostaw obecne są metale i minerały, aby skuteczniej realizować procedurę należytej staranności. 

Jakich metali i minerałów dotyczy program?

Program „Due Diligence Ready!” koncentruje się w szczególności na cynie, tantalu, wolframie i złocie, ale reguluje również pozyskiwanie pozostałych metali i minerałów, w tym surowców wykorzystywanych do produkcji baterii.

Cele

Portal „Due Due Diligence Ready!” pomoże Państwu

  • dowiedzieć się, jakie korzyści zyskują firmy wprowadzające należytą staranność do swoich łańcuchów dostaw
  • rozumieć, oceniać i łagodzić zagrożenia oraz wpływy obecne w łańcuchu dostaw oraz dotyczące odpowiedzialnego zaopatrzenia
  • rozumieć i wprowadzać Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (OECD DDG) odnośnie obszarów konfliktu i wysokiego zagrożenia (CAHRA) i dowiedzieć się, jak wprowadzać należytą staranność podczas odpowiedzialnego zaopatrzenia. (Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka dotyczą wszystkich minerałów).

Broszury informacyjne

W tej części znajdują się broszury, które mogą być używane przez

  • Właściwe organy w UE w celu informowania interesariuszy
  • Firmy pragnące informować swoich pracowników i dostawców
  • Wszystkich interesariuszy, którzy pragną przekazywać więcej informacji na temat programu „Due Diligence Ready!”
15 LISTOPADA 2019
Broszura 1: Program Due Diligence Ready! Przygotuj firmę do należytej staranności!
polski
(112.33 KB - PDF)
Pobierz
7 WRZEŚNIA 2021
Broszura 2: Minerały z obszarów konfliktu i wysokiego zagrożenia (CAHRA)
polski
(86.73 KB - PDF)
Pobierz
7 WRZEŚNIA 2021
Broszura 3: Broszura o należytej staranności
polski
(85.53 KB - PDF)
Pobierz
7 WRZEŚNIA 2021
Broszura 4: Broszura o rozporządzeniu UE
polski
(62.62 KB - PDF)
Pobierz