Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Using Twitter to interact with customers

(Duration: 20.09)

What you will learn from this webinar

  1. how to set up and manage a Twitter account using basic features
  2. how to define objectives and targets for a Twitter account
  3. the different methods of interacting with clients on Twitter
  4. how to increase your Twitter profile and visibility in different ways
  5. the advanced tools to maximise Twitter’s full potential
  6. how to apply best practices for Twitter etiquette

How this webinar can help your tourism business

Twitter can be used to strengthen your digital strategy. It allows users to directly interact with their customers and in doing so, increases brand visibility. By including Twitter within your social media marketing strategy, you can increase your business’ reach. It’s also possible to improve engagement levels with your audience. This could ultimately help achieve higher visibility and expand your sales potential.