Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Tourism

Tourism is a major economic activity in the European Union with wide-ranging impact on economic growth, employment, and social development. It can be a powerful tool in fighting economic decline and unemployment. Yet, tourism faces challenges.