Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Gas appliances

Regulation (EU) 2016/426

Short name:

Gas appliances

Base:

Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC. Applicable as of 21 April 2018.
OJ L 81 of 31 March 2016

Directives repealed:Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels (codified version)
OJ L 330 of 16 December 2009

Guide for application:

Commission contact point:

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - Gas appliances sector
GROW-PRESSURE-EQUIPMENTatec [dot] europa [dot] eu (Email)
Webpage on pressure equipment and gas appliances

For information about the content and availability of European standards, please contact the European Standardisation Organisations.

Publications in the Official Journal

Regulation (EU) 2016/426

No references are published in the Official Journal under Regulation (EU) 2016/426 

Directive 2009/142/EC, repealed

Harmonised standards the references to which have been published under Directive 2009/142/EC in OJ C 118 of 4 April 2018, continued to confer a presumption of conformity only with that Directive only until 20 April 2018. Such presumption of conformity under Directive 2009/142/EC ceased as from 21 April 2018.

Commission communication in the framework of the implementation of the European Parliament and the Council Directive 2009/142/EC relating to appliances burning gaseous fuels (codified version) - OJ C 118 of 04/04/2018

Stay up to date with the references of harmonised standards for this Directive, published in the Official Journal by subscribing to the RSS feed