Skip to main content
Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er

Professions falling under specific legislation

The recognition of professional qualifications for some professions is governed by specific legislation. 

These professions are