Skip to main content
inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Professions falling under specific legislation

The recognition of professional qualifications for some professions is governed by specific legislation. 

These professions are