Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Sporočilo za javnost9 marec 2020Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Business Planet: Packing a sustainable punch - how Europe is forming a new relationship with plastic