Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

ARGENTINA IP Country Factsheet

The European Union is the largest investor in Argentina.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Οκτωβρίου 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ

Περιγραφή

EU companies in high technology sectors such automotive, telecommunication, or energy see Argentina as an interesting option to develop their business. This Factsheet gives an overview on how to protect and manage Intellectual Property assets in Argentina with a practical approach tailored to the needs of European SMEs.