Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Single Market Programme (SMP)

This webpage covers the Single Market Programme (SMP) strictly as part of funding projects related to tourism.

Why is it relevant to tourism?

The SMP Work Programme 2023  aims to make the Single Market stronger and more resilient. Among its objectives is to improve the competitiveness of enterprises, particularly SMEs and their access to markets. The 2023 work programme is composed of 5 annexes, which are aligned with the overall objectives of the SMP. Annex 2 details the SME pillar in this programme.