Skip to main content
Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ
Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

FRAND licensing and valuation: Which are the key principals and how to render them more operational?

This webinar will discuss ideas to improve the situation with regard to FRAND licensing and valuation.

  • industrial policy | circular economy | intellectual property | innovation | business cluster

Praktinė informacija

Kada
Kalbos
English

Aprašymas