Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Tlačové komuniké13 február 2020Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Business Planet: The age of AI - supercharging Europe's tech transformation