Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Paziņojums presei2 jūnijs 2007Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

CD-ROM: The Key to Innovation