Skip to main content
inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
Publikationer av allmän karaktär

Helping European SMEs enter South American market

After successful rollouts in China and Southeast Asia, the European Commission will launch a helpdesk in South America’s Mercosur region.