Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Running your business

This section will address:

Hosting 2.0 events

  • before the 2.0 event
  • during the 2.0 event
  • checklist

Public relations

  • What is public relations?
  • benefits of public relations
  • tools and key activities for public relations

Customer services in Europe

  • optimising customer service
  • customer service rules
  • new customer service technologies