Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Tlačové komuniké17 január 2018Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Business Planet: Entrepreneurs rising to the challenge of social needs