Skip to main content
Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

Professions falling under specific legislation

The recognition of professional qualifications for some professions is governed by specific legislation. 

These professions are