Přejít na hlavní obsah
Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
Tisková zpráva31. března 2022Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

EU hledá Evropskou destinaci nejvyšší kvality 2023

Soutěž EDEN oceňuje drobné průkopníky v oblasti udržitelného cestovního ruchu

Evropská komise dnes vyhlašuje soutěž o Evropskou destinaci nejvyšší kvality (EDEN) 2023. Tato iniciativa odměňuje největší úspěchy v oblasti udržitelného cestovního ruchu a postupů v rámci ekologické transformace v menších destinacích po celé Evropě.

Evropské destinace nejvyšší kvality je iniciativa EU realizovaná Evropskou komisí. Jejím cílem je objevit a odměnit menší destinace, které využívají úspěšné strategie na podporu udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím postupů ekologické transformace. Soutěž je založena na principu podpory rozvoje udržitelného cestovního ruchu v destinacích, který přináší hodnotu ekonomice, planetě a lidem. Současná Evropská destinace nejvyšší kvality pro rok 2022, Middelfart v Dánsku, slouží jako držitel titulu pro novou a vylepšenou iniciativu a jako průkopník udržitelného cestovního ruchu v Evropě.

V rámci soutěže o titul Evropská destinace nejvyšší kvality 2023 prezentují destinace své osvědčené postupy v oblasti udržitelného cestovního ruchu a ekologické transformace. Do soutěže se mohou zapojit jak země EU, tak i země mimo EU, které se účastní programu COSME. Přihlášky nejprve vyhodnotí porota tvořená nezávislými odborníky na udržitelnost. V užším kole finalistů budou soutěžit 3 vybraná města, která budou požádána o představení své kandidatury před evropskou porotou. Evropská porota vybere jednoho vítěze, který získá titul Evropská destinace nejvyšší kvality 2023, přičemž vyhlášení vítěze proběhne v listopadu 2022.  

Vítězná destinace bude profilována jako průkopník udržitelnosti cestovního ruchu zavázaný k cílům Zelené dohody pro Evropu a v průběhu roku 2023 se mu na úrovni EU dostane odborné komunikační podpory a podpory „brandingu“.

Podání přihlášky probíhá formou online formuláře, který vyplní zástupci dané destinace. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2022 v 17:00 SEČ.

Všechny novinky naleznete na webových stránkách Evropských destinací nejvyšší kvality.

Kontakt

Sekretariát Evropských destinací nejvyšší kvality: Antigoni Avgeropoulou, %20infoatedensecretariat [dot] eu (info[at]edensecretariat[dot]eu), +49 (0) 30 70 01 86 390

Podrobnosti

Related posts from the blog