Skip to main content
Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU
Paziņojums presei31 marts 2022Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

ES meklē “Eiropas izcilāko tūrisma galamērķi 2023”

EDEN konkursā tiek apbalvoti mazie ilgtspējīga tūrisma pionieri

Šodien Eiropas Komisija izsludina konkursu “Eiropas izcilākais tūrisma galamērķis (EDEN) 2023”. Šajā iniciatīvā tiek apbalvoti labākie sasniegumi ilgtspējīgā tūrismā un videi nekaitīgu pāreju izmantošanā mazākos galamērķos visā Eiropā.

“Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi” ir ES iniciatīva, kuru ieviesusi Eiropas Komisija. Tās mērķis ir atpazīt un apbalvot mazākus galamērķus, kuru stratēģijas veiksmīgi īsteno ilgtspējīgu tūrismu, izmantojot zaļās pārejas prakses. Konkurss ir balstīts uz ilgtspējīga tūrisma attīstības veicināšanas principiem galamērķos, kas sniedz ieguvumu ekonomikai, planētai un cilvēkiem. Pašreizējais 2022. gada Eiropas izcilākais tūrisma galamērķis Midelfārta (Dānija) darbojas kā jaunās un uzlabotās iniciatīvas atklāšanas turētājs un ilgtspējīga tūrisma pionieris visā Eiropā. 

Lai cīnītos par “Eiropas izcilākais tūrisma galamērķis 2023” titulu, galamērķiem tiek lūgts demonstrēt to labākās prakses ilgtspējīgā tūrismā un zaļajā pārejā. Konkurss ietver ES valstis, kā arī valstis ārpus ES, kas piedalās COSME programmā. Vispirms pieteikumus izvērtēs neatkarīgu ilgtspējības ekspertu žūrija. Otrajā posmā 3 atlasītajām pilsētām tiks lūgts prezentēt savu pilsētu kandidatūru Eiropas žūrijas priekšā. Eiropas žūrija izvēlēsies vienu uzvarētāju — 2023. gada Eiropas izcilāko tūrisma galamērķi, kas tiks paziņots 2022. gada novembrī.

Galamērķim, kas tiks atzīts par uzvarētāju, tiks piešķirts ilgtspējīga tūrisma pioniera tituls, kurš paredz ievērot Eiropas zaļā kursa mērķus, un visa 2023. gada garumā tas saņems ekspertu konsultācijas un zīmola atbalstu ES līmenī.

Lai pieteiktos, galamērķu pārstāvji tiek lūgti aizpildīt tiešsaistes veidlapu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 1. jūnijs plkst. 17:00 CET.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju, apmeklējiet vietni Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi.

Kontaktinformācija

Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu sekretariāts: Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390

Sīkāka informācija

Related posts from the blog