Skip to main content
sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta
Lehdistötiedote31 maaliskuu 2022Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto

EU etsii eurooppalaisen matkailun huippukohdetta 2023

EDEN-kilpailu (European Destination of Excellence) palkitsee pieniä, kestävän kehityksen matkailun uranuurtajia

Tänään Euroopan komissio julistaa Eurooppalainen matkailun huippukohde 2023 -kilpailun (European Destination of Excellence, EDEN) avatuksi. Aloitteessa palkitaan pienten eurooppalaisten matkakohteiden parhaat saavutukset kestävän kehityksen mukaisen matkailun ja vihreiden siirtymäkäytänteiden alalta.

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet on EU-aloite, jonka toteuttaa Euroopan komissio. Sen tavoitteena on tunnistaa ja palkita pieniä matkakohteita, joilla on käytössään onnistuneita käytänteitä kestävän kehityksen mukaisen matkailun tehostamiseen vihreiden siirtymäkeinojen avulla. Kilpailun pääperiaatteena on edistää kestävän matkailun kehitystä matkakohteissa, jotka tuovat lisäarvoa taloudelle, planeetalle ja ihmisille. Nykyinen, vuoden 2022 eurooppalaisen matkailun huippukohde, Middelfart (Tanska) toimii uuden ja parannetun aloitteen ensimmäisenä haltijana ja kestävän matkailun edelläkävijänä kaikkialla Euroopassa. 

Voidakseen kilpailla vuoden 2023 eurooppalaisen matkailun huippukohteen tittelistä, matkakohteiden on osoitettava parhaat käytäntönsä, jotka liittyvät kestävän kehityksen mukaiseen matkailuun ja vihreään siirtymään. Kilpailun piiriin kuuluvat EU-maat sekä EU:n ulkopuoliset maat, jotka osallistuvat COSME-ohjelmaan. Riippumaton kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli arvioi hakemukset ensin. Toisessa vaiheessa kolmea valittua kaupunkia pyydetään esittelemään ehdokkuutensa eurooppalaiselle palkintolautakunnalle. Eurooppalainen palkintolautakunta valitsee vuoden 2023 eurooppalaisen matkailun huippukohteeksi yhden voittajan, joka julkistetaan marraskuussa 2022.  

Voittaneen matkakohteen katsotaan olevan matkailualan kestävän kehityksen uranuurtaja, joka on sitoutunut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Se saa viestintä- ja brändäystukea EU-tasolla alan asiantuntijoilta vuoden 2023 ajan.

Matkakohteiden edustajia pyydetään osallistumaan kilpailuun täyttämällä verkkolomake. Hakemusten jättämisen määräaika on 1. kesäkuuta 2022 klo 17.00 CET.

Kaikki uusimmat uutiset saat tietää käymällä Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -verkkosivustolla.
 

Yhteydenotot 

Eurooppalaiset matkailun huippukohteet -kilpailun sihteeri: Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390

Related posts from the blog