Skip to main content
siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd
Pressiteade31 märts 2022Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

EL otsib 2023. aasta Euroopa turismi tippsihtkohta

Konkurss EDEN autasustab väikseid, säästvaid turismi eestvedajaid.

Täna kuulutab Euroopa Komisjon välja 2023. aasta Euroopa turismi tippsihtkohtade konkursi (EDEN). Selle algatusega tunnustatakse säästva turismi ja roheülemineku tavade parimaid saavutusi väiksemates sihtkohtades üle Euroopa.

Euroopa turismi sihtkohtade konkurss on ELi algatus, mida viib ellu Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on tunnustada ja premeerida väiksemaid turismisihtkohti, mis on edukalt rakendanud strateegiaid roheülemineku tavade abil säästva turismi edendamiseks. Konkursi aluspõhimõtteks on turismisihtkohtades säästva turismi arendamise toetamine, mis toob kasu majandusele, keskkonnale ja inimkonnale. 
Praegune 2022. aasta Euroopa turismi tippsihtkoht, Middelfart (Taani) on esimene uue ja täiustatud algatuse laureaat ning säästev turismi eestvedaja kogu Euroopas. 

2023. aasta Euroopa turismi tippsihtkoha konkursil osalemiseks peavad kandidaadid esitlema oma parimaid tavasid säästva turismi ja roheülemineku alal. Konkurss hõlmab ELi liikmesriike, aga ka mitteliikmesriike, kes osalevad COSME programmis. Avaldused vaatab esmalt läbi sõltumatute säästvusekspertide komisjon. Teises etapis palutakse kolmel välja valitud linnal esitleda oma linna kandidatuuri Euroopa žüriile. Euroopa žürii valib välja ühe võitja, 2023. aasta Euroopa turismi tippsihtkoha, mis kuulutatakse välja 2022. aasta novembris.  

Võitjaks tulnud sihtkoht nimetatakse Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidele pühendunud säästva turismi edendajaks ning saab kogu 2023. aasta jooksul asjatundlikku kommunikatsiooni- ja turustusalast tuge ELi tasandil.

Kandideerimiseks peavad sihtkoha esindajad täitma veebiankeedi. Avaldus tuleb esitada enne 1. juunit 2022 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Kõik värskemad uudised leiate Euroopa turismi tippsihtkohtade konkursi veebilehelt.

Kontakt

Euroopa turismi sihtkohtade konkursi sekretariaat: Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390

Üksikasjad

Related posts from the blog