Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Zjistěte si nejpříznivější cenu za doručení balíku v EU

Jedním z cílů nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků je zvýšit transparentnost cen. Nařízení vyžaduje, aby poskytovatelé s 50 nebo více zaměstnanci a poskytovatelé usazení ve více než jedné zemi EU předkládali svým příslušným národním regulačním orgánům vnitrostátní a přeshraniční ceny za až 15 základních služeb dodávání balíků (v některých případech mohly národní regulační orgány použít prahovou hodnotu 25 zaměstnanců, aby byly zohledněny určité podmínky v jejich zemi). Komise tyto ceny zveřejňuje zde. Informace o cenách se aktualizují každý rok 31. března.

Sazby jsou veřejné ceny, které musí zákazník zaplatit za dodání jednotlivé zásilky uvnitř dané země nebo do jiné země EU. Ceny lze nalézt na internetových stránkách poskytovatele a ve veřejných sazebnících poskytovatele.

Je třeba poznamenat, že poskytovatelem uvedená cena za službu dodávání balíků může zahrnovat určité podmínky a omezení. V mnoha případech se mohou vlastnosti služby dodávání balíků u jednotlivých poskytovatelů lišit.

Zveřejněné ceny jsou platné od 1. ledna a nezahrnují DPH. Jsou uvedeny v místní měně a v eurech. Pro přepočet na eura se používá směnný kurz uplatněný Evropskou centrální bankou dne 31. března.

Narazili jste na problémy s posíláním balíku do zahraničí?

Pokud jste jako spotřebitelé narazili na problémy s přeshraničním doručováním balíků, poradí vám vaše místní evropské spotřebitelské centrum.