Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Poiščite najugodnejšo ceno za dostavo paketov v EU

Eden od ciljev uredbe o storitvah čezmejne dostave je izboljšati preglednost cen. Uredba zahteva, da ponudniki s 50 ali več zaposlenimi ter ponudniki s sedežem v več kot eni državi EU svojim nacionalnim regulativnim organom zagotovijo domače in čezmejne cene za do 15 osnovnih storitev dostave paketov (v nekaterih primerih so nacionalni regulativni organi morda uporabili prag 25 zaposlenih, da bi upoštevali nekatere razmere v svoji državi). Komisija te cene objavlja na tem mestu. Informacije o cenah se posodabljajo vsako leto 31. marca.

Tarife so javne cene, ki jih mora stranka plačati za dostavo enokosovne pošiljke doma ali v drugo državo EU. Na voljo so na spletni strani ponudnika in na javnih tarifnih seznamih ponudnika.

Opozoriti je treba, da lahko prikazana cena, ki jo sporoči izvajalec storitev dostave paketov, vključuje nekatere pogoje in omejitve. V številnih primerih se lahko značilnosti storitve dostave paketov med izvajalci razlikujejo.

Objavljene cene veljajo od 1. januarja in ne vključujejo DDV. Poročajo se v lokalni valuti in v evrih. Za pretvorbo v evre se uporablja menjalni tečaj Evropske centralne banke na dan 31. marca.

Imate težave s čezmejno dostavo?

Če ste potrošnik in imate težave s čezmejno dostavo paketov, se za nasvet obrnite na lokalni evropski potrošniški center.