Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Faigh an praghas is fearr le haghaidh do sheachadadh beartán AE

Ceann d’aidhmeanna an rialacháin maidir le seirbhísí beartseachadta trasteorann is ea trédhearcacht na bpraghsanna a fheabhsú. Ceanglaítear leis an rialachán go gcuirfidh soláthraithe a bhfuil 50 fostaí nó níos mó acu, chomh maith le soláthraithe atá bunaithe i níos mó ná Ballstát amháin, praghsanna intíre agus trasteorann ar fáil dá n-údarás rialála náisiúnta féin le haghaidh suas le 15 sheirbhís bhunúsach beartseachadta (i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé gur úsáid na húdaráis rialála náisiúnta tairseach 25 fhostaí chun coinníollacha áirithe ina dtír a chur san áireamh). Foilsíonn an Coimisiún na praghsanna sin anseo. Déantar faisnéis faoi phraghsanna a nuashonrú an 31 Márta gach bliain.

Is praghsanna poiblí iad na taraifí nach mór don chustaiméir a íoc as earra aonair a sheachadadh ar bhonn intíre nó chuig tír eile san Aontas. Is féidir teacht orthu ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí agus ar liostaí taraifí poiblí an tsoláthraí.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhféadfadh coinníollacha agus srianta áirithe a bheith ag gabháil leis an bpraghas léirithe arna dtuairisciú ag soláthraí le haghaidh seirbhís beartseachadta. I gcuid mhór cásanna, d’fhéadfaí saintréithe difriúla a bheith ag seirbhísí éagsúla beartseachadta.

Tá na praghsanna foilsithe infheidhme ón 1 Eanáir agus níl CBL san áireamh iontu. Déantar iad a thuairisciú san airgeadra áitiúil agus in euro. Úsáidtear an ráta malairte a chuireann an Banc Ceannais Eorpach i bhfeidhm an 31 Márta le haghaidh an athraithe in euro.

Fadhbanna le seachadadh trasteorann?

If you are a consumer and encounter problems with a cross-border parcel delivery, please contact your local European Consumer Centre for advice.