Skip to main content
Logotip Europske komisije
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Trebate dostaviti paket -u EU-u? Pronađite najjeftiniju opciju

Jedan od ciljeva Uredbe o uslugama prekogranične dostave paketa jest veća transparentnost cijena. Uredbom se zahtijeva da pružatelji tih usluga s 50 ili više zaposlenika te pružatelji usluga s poslovnim nastanom u više država članica EU-a obavijeste svoja nacionalna regulatorna tijela o domaćim i prekograničnim cijenama za do 15 osnovnih usluga dostave paketa (u nekim slučajevima nacionalna regulatorna cijela mogu primijeniti prag od 25 zaposlenika kako bi se uzele u obzir određene okolnosti u njihovoj zemlji). Komisija ovdje objavljuje te cijene. Informacije o cijenama svake se godine ažuriraju 31. ožujka.

Tarife su javne cijene koje kupac mora platiti za isporuku pojedinačne pošiljke unutar svoje zemlje ili u drugu zemlju EU-a. Mogu se pronaći na internetskim stranicama pružatelja usluga i na popisima javnih tarifa pružatelja usluga.

Treba napomenuti da prikazana cijena koju je prijavio pružatelj usluge za uslugu dostave paketa može uključivati određene uvjete i ograničenja. U mnogim se slučajevima karakteristike usluge dostave paketa mogu razlikovati među pružateljima usluga.

Objavljene cijene primjenjuju se od 1. siječnja i ne uključuju PDV. Navode se u lokalnoj valuti i u eurima. Za konverziju u eure primjenjuje se tečaj Europske središnje banke na dan 31. ožujka.

Problemi s prekograničnom dostavom?

Ako kao potrošač imate problema s prekograničnom dostavom paketa, obratite se za savjet lokalnom Europskom centru za zaštitu potrošača.