Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Sameklēt vislabāko cenu jūsu pakas piegādei ES teritorijā

Viens no Pārrobežu paku piegādes pakalpojumu regulas mērķiem ir uzlabot cenu pārredzamību. Regulā noteikts, ka pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodarbina 50 vai vairāk darbinieku, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri iedibināti vairāk nekā vienā ES valstī, savas valsts regulatīvajai iestādei jānorāda iekšzemes un pārrobežu cenas par līdz pat 15 paku piegādes pamatpakalpojumiem (dažos gadījumos valsts regulatīvās iestādes var piemērot 25 darbinieku slieksni, lai ņemtu vērā valsts specifisku). Komisija šīs cenas publicē šeit. Informāciju par cenām atjaunina katru gadu 31. martā.

Tarifi ir publiskās cenas, kas klientam jāmaksā par vienas vienības piegādi iekšzemē vai uz citu ES valsti. Tie ir atrodami pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un pakalpojumu sniedzēja publisko tarifu sarakstos.

Jāņem vērā, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēja norādītā cena var ietvert dažus nosacījumus un ierobežojumus. Daudzos gadījumos dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvātie paku piegādes pakalpojumi var atšķirties.

Publicētās cenas (norādītas bez PVN) ir piemērojamas no 1. janvāra. Tās ir uzrādītas vietējā valūtā un euro. Konvertēšanai euro izmantots Eiropas Centrālās bankas 31. martā piemērotais valūtas kurss.

Radušās problēmas ar pārrobežu piegādi?

Ja esat patērētājs un jums radušās problēmas ar pakas pārrobežu piegādi, sazinieties ar Eiropas Patērētāju centru jūsu valstī un lūdziet padomu.