Skip to main content
Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Zoek de beste prijs voor uw pakketbezorging in de EU

Een van de doelstellingen van de verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is het verbeteren van de prijstransparantie. Op grond van de verordening moeten aanbieders met 50 werknemers of meer, evenals aanbieders die in meer dan één EU-land gevestigd zijn, hun binnenlandse en grensoverschrijdende prijzen voor maximaal 15 basispakketbezorgdiensten aan hun respectieve nationale regelgevende instantie doorgeven (in bepaalde gevallen kan door de nationale regelgevende instanties een drempel van 25 werknemers zijn aangehouden om rekening te houden met bepaalde omstandigheden in hun land). De Commissie publiceert deze prijzen hier. De prijsinformatie wordt elk jaar op 31 maart bijgewerkt.

De tarieven zijn de openbare prijzen die een klant verschuldigd is voor de verzending van een enkelstukspakket binnen het eigen land of naar een ander EU-land. Deze zijn te vinden op de website van de aanbieder en op openbare tarievenlijsten van de aanbieder.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de door een aanbieder opgegeven prijzen voor pakketbezorgdiensten aan bepaalde voorwaarden en beperkingen onderworpen kunnen zijn. In veel gevallen kunnen de kenmerken van een pakketbezorgdienst per aanbieder verschillen.

De gepubliceerde prijzen zijn van toepassing vanaf 1 januari en ze zijn exclusief btw. De prijzen worden gerapporteerd in de lokale valuta en in euro’s. Voor de omrekening in euro’s wordt de op 31 maart door de Europese Centrale Bank toegepaste wisselkoers gebruikt.

Problemen met grensoverschrijdende pakketbezorging?

Bent u consument en ondervindt u problemen met grensoverschrijdende pakketbezorging? Neem dan contact op met uw lokale Europees Consumentencentrum voor advies.

Problems with cross-border delivery?

If you are a consumer and encounter problems with a cross-border parcel delivery, please contact your local European Consumer Centre for advice.