Skip to main content
siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd

Leidke parim pakiteenuse hind ELis

Saadetiste piiriülese kättetoimetamise teenuste määruse üks eesmärke on parandada hindade läbipaistvust. Määruses nõutakse, et 50 või enama töötajaga teenuseosutajad ning rohkem kui ühes ELi liikmesriigis asuvad teenuseosutajad esitaksid oma riigi reguleerivale asutusele kuni viieteistkümne postipakkide kättetoimetamise põhiteenuse riigisisesed ja piiriülesed hinnad (teatavatel juhtudel on riigi reguleerivad asutused võinud kasutada 25 töötaja künnist, et arvestada teatavaid selles riigis valitsevaid tingimusi). Komisjon avaldab need hinnad siin. Hinnateavet ajakohastatakse igal aastal 31. märtsil.

Tariifid on avalikud hinnad, mida klient peab maksma üksikeseme riigisisese või teise ELi liikmesriiki kättetoimetamise eest. Need on kättesaadavad teenuseosutaja veebisaidil ja teenuseosutaja avalikes tariifinimekirjades.

Tuleb märkida, et teenuseosutaja poolt postipakkide kättetoimetamise eest esitatud hind võib sisaldada teatavaid tingimusi ja piiranguid. Paljudel juhtudel võivad postipakkide kättetoimetamise teenuse tunnusjooned olla eri teenuseosutajatel erinevad.

Avaldatud hinnad kehtivad alates 1. jaanuarist ja need ei sisalda käibemaksu. Need esitatakse kohalikus vääringus ja eurodes. Eurodesse ümberarvestamisel kasutatakse Euroopa Keskpanga poolt 31. märtsil kohaldatud vahetuskurssi.

Kas on probleeme piiriülese kättetoimetamisega?

Kui olete tarbija ja teil tekib probleeme postipakkide piiriülese kättetoimetamisega, pöörduge nõu saamiseks Euroopa tarbijakeskuse poole oma riigis.

Problems with cross-border delivery?

If you are a consumer and encounter problems with a cross-border parcel delivery, please contact your local European Consumer Centre for advice.