Skip to main content
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Stawki publiczne za transgraniczne usługi doręczania paczek

Jednym z celów rozporządzenia w sprawie transgranicznych usług doręczania jest poprawa przejrzystości cen. Rozporządzenie to zawiera wymóg, aby operatorzy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz operatorzy prowadzący działalność w więcej niż jednym państwie UE przekazywali swojemu krajowemu organowi regulacyjnemu ceny krajowe i transgraniczne za maksymalnie 15 podstawowych usług doręczania paczek (w niektórych przypadkach krajowe organy regulacyjne mogły wykorzystać próg 25 pracowników, aby uwzględnić określone warunki w swoim kraju). Komisja publikuje te ceny tutaj. Informacje na temat cen są aktualizowane co roku w dniu 31 marca.

Stawki te to ceny publiczne, które klient musi zapłacić za doręczenie pojedynczej paczki na terenie kraju lub do innego kraju UE. Można je znaleźć na stronie internetowej operatora oraz w publicznych cennikach operatora.

Należy zauważyć, że cena podawana przez operatora za usługę doręczania paczek może obejmować pewne warunki i ograniczenia. W wielu przypadkach cechy usługi doręczania paczek mogą różnić się w zależności od operatora.

Opublikowane ceny obowiązują od dnia 1 stycznia i nie obejmują podatku VAT. Są one wyrażone w walucie lokalnej i w euro. Do przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany stosowany przez Europejski Bank Centralny w dniu 31 marca.

Problems with cross-border delivery?

If you are a consumer and encounter problems with a cross-border parcel delivery, please contact your local European Consumer Centre for advice.