Skip to main content
inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Hitta bästa priset för din paketleverans i EU

Ett syfte med förordningen om gränsöverskridande leveranstjänster är att förbättra insynen i prissättningen. Enligt förordningen ska leverantörer med minst 50 anställda, och leverantörer som är etablerade i mer än ett EU-land, förse sina respektive nationella tillsynsmyndigheter med inrikes och gränsöverskridande taxor för upp till 15 grundläggande paketleveranstjänster (i vissa fall kan de nationella tillsynsmyndigheterna ha använt ett tröskelvärde på 25 anställda för att ta hänsyn till landsspecifika villkor). Kommissionen offentliggör dessa taxor här. Prisuppgifterna uppdateras den 31 mars varje år.

Taxorna är de avgifter som en kund behöver betala för att skicka en försändelse inrikes eller till ett annat EU-land. De finns på leverantörens webbplats och på leverantörens offentliga prislistor.

Det pris som leverantören anger för en paketleveranstjänst kan dock omfattas av vissa villkor och begränsningar. I många fall kan en paketleveranstjänst skilja sig åt mellan olika leverantörer.

De offentliggjorda priserna är tillämpliga från och med den 1 januari och anges exklusive moms. De anges i lokal valuta och i euro. Den växelkurs som Europeiska centralbanken tillämpade den 31 mars används för omräkningen till euro.

Problem med paketleverans från utlandet?

Har du köpt en vara från ett annat land och fått problem med leveransen? Kontakta ditt lokala europeiska konsumentcentrum så kan du få hjälp.

Problems with cross-border delivery?

If you are a consumer and encounter problems with a cross-border parcel delivery, please contact your local European Consumer Centre for advice.